Panziók fejlesztése Kódszám:TFC-1.1.1-2017

Támogatás összege: 5 Mft – 42 Mft, Maximális támogatás lehet 70 %

A támogatási igények benyújtása szakaszos, 2017-ben az első szakasz 2017. 10. 19. és 2017. 12. 04. közötti időszak, amely időszakban a támogatási igények befogadása és értékelése folyamatos.

Területi korlátozás: a Magyarország területén, Budapest közigazgatási határán kívül működő panziók fejlesztéséhez kapcsolódó projektjavaslatok támogathatók.

Panziók szobánkénti fajlagos költségei a beruházás összes elszámolható költsége maximum:

5 000 000 Ft/ meglévő szoba lehet

Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás kapcsán, a fenti költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő új szobánként.

Fenti fajlagos korlátokat meghaladó többletköltségek esetében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy azokat saját erőből finanszírozza.

Beruházás megvalósítására rendelkezésre álló idő: a támogatási okirattól számított 12 hónap

Támogatható szálláshely kategória: a panzió , az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amely „a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet” alapján panziónak minősül

Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) panzió fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió besorolású működési engedéllyel rendelkezik.

A pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy

 • a „Panzió csillaggal” minősítést a projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) megszerzi,
 • évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja,
 • a vállalt nyitvatartott napokra vetített minimum 50%-os kihasználtságot elér.

Támogatást igénylők köre:

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

 • Az ingatlan tulajdonosa
 • Szálláshely üzemeltetője

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.);
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
 • a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Önállóan nem támogatható, de elszámolható tevékenységek:

 • kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
 • a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
 • szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
 • az épület teljes körű azbesztmentesítése;
 • akadálymentesítés

Elszámolható költségek

Jelen fejezetben kerül meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek köre. A támogatási igények tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként:

 • előkészítési költségek
 • üzleti terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;
 • szolgáltatások igénybe vételének költségei;
 • műszaki ellenőr költsége;
 • építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;
 • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
 • meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei; a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei;
 • épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége;
 • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;
 • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;
 • fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;
 • eszközbeszerzések költségei (20.000,-Ft egyedi nettó értéktől);
 • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;
 • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;
 • info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,
 • szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége; kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei,
 • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;
 • immateriális javak beszerzése
 • infokommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.

Nem elszámolható költségek

A D.4. pontban felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el, különösen nem számolhatóak el az alábbi költségek:

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a számvitelről 28. §-a alapján forgóeszközök beszerzése;
 • élelmiszer, italbeszerzés költsége;
 • gépjármű vásárlás, gépjármű lízing, gépjármű bérlet díja;
 • terület- és ingatlanvásárlás költsége;
 • pályázatírás, projektmenedzsment, közbeszerzési szakértő költsége;
 • üzleti marketing tevékenység (kivéve a D.4. pontban megnevezett költségek), promóciós termékek költsége (beleértve az applikáció és egyedi értékesítési rendszer kiépítésének, fejlesztésének költségét);
 • könyvvizsgáló költsége;
 • hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek;
 • hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei